Site Rengi

Fuar Teşviği Nasıl Alınmalı?

25.03.2020
3.516
Fuar Teşviği Nasıl Alınmalı?

Fuarlar Teşviği Nasıl Alınmalı başlıklı bu yazımızda, fuar teşviği ile ilgili tüm detayları birlikte inceleyeceğiz. Markalar için olduğu kadar yurt ekonomileri için de son derece önemli tanıtım faaliyetlerinden birisidir.

Kamu otoriteleri dünyanın her yerinde ticari işletmelerin faaliyetlerini geliştirebilmeleri için çeşitli desteklerde bulunmaktadırlar.

Elbette bu destekler sadece devlet tarafından yapılmaz. Mesela birlikler, odalar, borsalar, kooperatifler, vakıf ve dernekler çeşitli şekillerde fuar katılımcı firmaları destekler. Tabi ki de; fuar desteği alabilmek için fuara katılacak olan firmanın bazı vasıflara sahip olması gerekir.

Çoğunlukla ihracatçı veya üretim alanında faaliyet gösteren firmaları inovasyon projel

 

erine destek verilir. Türkiye’de KOSGEB; inovasyon noktasında en yaygın desteği veren kurumlar arasında yer alır.

Fuarlar birçok konuda oldukça maliyetli organizasyonlardır.

Fuara katılım sağlayacak her firmanın başta stand alanı kirası olmak üzere, fuar stand tasarımı ve üretimi, stand personel ücretleri, müşteri ve ziyaretçilere yapılan ikramlar verilen promosyonlar, fuara öze yayınlar vb. gibi çok fazla gideri bulunmaktadır.

Bu nedenle, firmalar bu giderlerin tamamı veya bir kısmı için destek alma yoluna sıklıkla gitmektedirler.

Fuar teşviği neden verilir?

Fuar teşvikleri; fuar giderlerinin tamamının karşılanması gibi düşünülmemelidir. Nadiren çok özel projeler geliştiren firmalar için, özel kamusal bazda desteklemeler yapılabilir.

Bu projeler genellikle ülkenin uluslararası boyutta temsilini de sağlayacak özel inovasyon ve AR-GE atakları olacaktır. Uluslararası fuarlara katılımın teşviki özel bir uygulamadır ve bu fuarlara katılacak olan firmaların başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirerek onaylanır.

Herhangi bir sektörde fuar teşvik alabilmek için öncelikle başvuru yapmak gerekir. Ödeneklerin yalnızca Fuar için kullanılması garanti edilmeli ve firma fuarda katma değer oluşturabiliyor olmalıdır.

Kimi firmaların ürün veya hizmetlerini yeterince tanıtamama durumlarından ötürü, hem kendi ticari faaliyetleri düşmekte, hem de bu durum ulusal ekonomiye ve gayr-i safi milli hasılaya zarar vermektedir.

Ulusal ekonomi strateji planı içerisinde, tüm sektörlerin desteklenmesi durumu ele alınıyor olduğundan, fuarlara katılıp ürün ve hizmetlerini tanıtma konusunda firmalara bu destekler sunulur. Fuar teşvikleri geri ödemesi söz konusu olan teşvikler değildir ve bu yüzden de çok değerlidir.

Fuar Teşviği Nereden Alınır?

Fuar teşviği alınacak kurumlar arasında başta Ticaret Bakanlığı Yurtiçi Fuar Desteği olmak üzere çeşitli ihracatçı birlikler, sanayi ve ticaret odaları, KOSGEB bulunmaktadır. Bu kurumları sayarken, Ekonomi Bakanlığı Fuar desteğini de es geçmemek gereklidir.

Bu kurumlar destek sağlayacağı fuarlarla ilgili bazı kıstaslar belirlemektedir. Örneğin, fuarın konusu, yurt içi veya yurtdışında gerçekleşecek olması, destek miktarı vb gibi konulara göre değerlendirme yapılmaktadır.

Fuar teşviği almak için öncelikle prosedürlere uygun bir başvuru yapılması gerekmektedir. Bu noktada kurumun istediği başvuru evraklar hazırlanmalıdır. Kurumdan kuruma veya fuarın özelliklerine göre değişmekle beraber genelde firmadan başvuru için istenen evraklar şunlar olmaktadır.

Bunlar içerisinde firmamızın da üyesi olduğu, İMMİB yurtiçi fuar desteği önemli bir yer tutmaktadır.

  • Başvuru dilekçesi
  • Ticaret sicil kaydı
  • İmza Sirküleri aslı
  • Stand alanının kiralandığı gösteren ve diğer stand giderlerine ilişkin faturalar
  • Başvuruya özel beyanname ve taahütnameler
  • Kapasite raporu

Katılım sağlayacak firma eğer bir pazarlama firması ise üretici firma ile karşılıklı imzaladığı pazarlama sözleşmesini beyan etmek zorundadır.

Bu evraklar toparlandıktan sonra firmanın faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin kurulmuş olan ihracatçılar birliğine (örneğin İMMİB, İSİB vs), bakanlıklara, ticaret veya sanayi odalarına gerekli başvuruyu yapması gerekmektedir.

Başvuruların online ve elden belge teslimi olmak üzere farklı adımları bulunmaktadır.

Fuar teşvik onay süreci

Belirttiğimiz gibi fuar teşvikleri belli başlı firmalar için tahsis edilir. Başvuru yapan tüm firmaların koşulsuz bir şekilde fuar teşviki alabileceklerini söylemek doğru olmaz. Onay sürecinde diğer başvuru yapan firmaların fuarda sağlayacakları etkinlik ve orta ve uzun vadeli fayda dikkate alınır.

Bu noktada fayda ulusal ekonomiyi ilgilendiriyor olmalıdır. Elbette küçük ve orta ölçekli işletmeler dahi ulusal ekonomi boyutunda Fayda sağlayabilen işletmelerdir.

İstihdam katkısı bulunan, devletin verdiği gelirini artırabilecek ve sonuç olarak ulusal ekonomiye fayda sağlayabilecek firmaların fuar katılımları desteklenecek ve başvuruları onaylanacaktır.

Bu noktada bir hususu Özellikle belirtmek gerekir, her ne kadar fuar teşvik alacak firmaları üretim ve inovasyon boyutlarının olması gerektiğini belirtiyor olsak da, bunun yanında ulusal ekonomiye faydalarından söz ediyoruz.

İstihdam yaratmak ve ekonomiyi hareketlendirmek, perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalar için de söz konusudur. Dolayısıyla fuar teşvikini bu alanda faaliyet gösteren herhangi bir firma da alabilir.

Fuar Teşviği Nasıl Alınmalı?

Kimlere fuar teşviki verilmez

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, Türk ticaret siciline kayıtlı tüm Tüccarlar ve tüzel kişilikler; devletin ve diğer kuruluşların verdikleri teşviklerden faydalanabilir. Ancak özellikle devletin verdiği teşviklerden faydalanmak için belli koşullar söz konusudur.

Örneğin kamu desteği almak için, devlete borçlu olmamak zorunluluk arz eder. Vergi veya SGK prim borcu bulunan firmaların devletten teşvik yolu bilmeleri mümkün değildir. Bu noktada teşvik almadan önce mevcut borçlarının yapılandırılmış olması gerekir, zira örneğin KOSGEB; borçsuz olduğunuza dair resmi yazı isteyecektir.

Bunun dışında daha önce teşvik alıp, kurallara uymadıkları için sistemden çıkarılan kişi ve tüzel kişilikler yine teşvik alamayacak kuruluşlar arasında yer alır. Bazı sektörler için teşvik uygulaması söz konusu değildir.

Fuar teşvik alabilmek için başvuru yapacağınız kuruluşun web sitesinden hangi sektörlere teşvik yapıldığını daha detaylı öğrenebilirsiniz. Bu noktada güncel bilgi daha efektif olacaktır.

Fuar teşvikini uygun şekilde kullanmazsanız ne olur?

Fuar teşvikleri yalnızca fuarların finansman giderlerini karşılamak için ödenen tutarlardır. Bu paraların amacına uygun şekilde harcandığı denetlenebilir ve denetleme sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılır ise cezai müeyyide söz konusu olabilir.

Her koşulda teşvike uygun şekilde kullanmayan kişi ya da firma kalıcı olarak bir daha teşvik alamaz hale gelir. Bu nedenle fuar teşviklerini, en iyi biçimde sadece fuar etkinliğinde kullanmak ve yapacağınız tüm harcamaları belgelendirmek son derece önemlidir.

Teşvik kullanırken şartlara uyan ve fayda üreten firmalar teşvik sisteminden sürekli fayda sağlayabilirler. Böylece fuar standı ile beraber, fuara devlet desteği ile katılım sağlayabilirsiniz.

Yazının tamamında “Fuar Teşviği Nasıl Alınmalı?” sorusunu cevaplamaya çalıştık.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.